Vũ Phương Thanh – Cô gái chinh phục 1000km sa mạc

8072