Number 1 – BMX Chơi té thì mới chất!

44224

BMX (Bike Motor Cross) là trò chơi mạo hiểm với xe đạp địa hình. BMX được chia làm hai nội dung chính là Racing và Freestyle. Racing là đua xe đạp trên địa hình phức tạp như gồ cát, leo núi… Kiểu đua này ở Việt Nam chưa ai từng làm.

Trong khi đó, Freestyle lại thiên về tính chất biểu diễn tự do. Các rider thoải mái thể hiện các kỹ thuật điều khiển xe của mình. Freestyle được chia làm bốn nhóm chính là : Street (xe đạp địa hình đường phố), Park (địa hình trượt ván), Vert (địa hình lòng máng), Trails và Flatland (xe đạp địa hình tự do). Đây cũng là hình thức chơi BMX mà Number1 muốn giới thiệu trong video này.

Cùng Number1 xem cậu bạn Hiếu có quan điểm khá kỳ lạ về bộ môn này: Chơi té thì mới chất đã chơi BMX như thế nào.