Chinh Phục Thử Thách

Chinh phục bầu trời cùng Paramotor

Paramotor - một loại dù bay bằng động cơ. Khác hẳn với cách nhảy thông thường từ trên máy bay xuống, Paramotor lại... bật từ dưới đất lên trời.