Chinh phục bầu trời cùng Paramotor

7274

Paramotor – một loại dù bay bằng động cơ. Khác hẳn với cách nhảy thông thường từ trên máy bay xuống, Paramotor lại… bật từ dưới đất lên trời.