Chơi Skateboard kiểu mới với…ngón tay!

6949

Nếu Skateboarding đòi hỏi bạn phải tập luyện những kỹ thuật bằng chân thì Fingerboarding chỉ cần bạn biết cách biểu diễn bằng 2 ngón tay! Liệu nó có đơn giản hơn Skateboarding thông thường? Xem video ngay sẽ rõ!

Nguồn: Kuma Film