Nước tăng lực Number 1 (Number One) vàng chai nhựa 330ml

- Đường: >=120g - Năng lượng: >= 480kcal - Taurine: 2500 :4500gm - Caffein <=250mg - Inossitol: 140:220mg - Vitamin PP 60:90mg